เกี่ยวกับเรา

ศูนย์การเจริญพันธุ์แห่งสหัสวรรษ (Millennium) เป็นโรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านหลอดภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์แห่งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คุนนันซานเป็นเอมบริโอคอมิชชันนารีชาวเอเชียที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยมหิดลนอกจากนี้เขายังจ้างอาจารย์และแพทย์จำนวนมากจากศูนย์สืบพันธุ์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

MORE